Hakkımızda

MİSYONUMUZ:

Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Projeler Ofisinin temel misyonu, İstanbul Üniversitesi’nin Avrupa Birliği ve Uluslararası fonlarca desteklenen programlardaki proje başvuru sayısı ve niteliğinin artmasına destek vermektir.
Ofisin temel misyonunun yanında, AB ve uluslararası kuruluşların hibe ve destekleri ile ilgili proje ve işbirliklerinde ulusal ve uluslararası düzeyde İstanbul Üniversitesi’nin tanınırlığını ve farkındalığını sürdürülebilir olarak geliştirmek;
İstanbul Üniversitesi uluslararası araştırma önceliklerinin, ulusal ve uluslararası araştırma öncelikleri ile mümkün olan en üst düzeyde uyumlaşmasını sağlayarak, Türkiye’nin uluslararası araştırma alanında katma değer yaratan üniversiteleri arasında yer almasına destek vermektir.

VİZYONUMUZ:

Üniversitemiz araştırmacılarının, uluslararası kaynaklardan ve H2020 başta olmak üzere AB fonlama programından yararlanmasına yönelik olarak araştırma projeleri hazırlamaya özendirmek, projelerin her aşamasında idari ve mali süreçlerde destek sağlamak, Üniversitemizin uluslararası fonlarla desteklenmiş araştırma faaliyetlerini izlemek ve yön vermektir. Bu çerçevede, AB ve Uluslararası Projeler Ofisi:

AB projeleri ve uluslararası projeler konusunda bilgilendirme, tanıtım, farkındalık ve eğitim faaliyetlerini koordine ve icra etmek, AB Komisyonu hibe ve destekleri konusunda Üniversitenin ara yüzü olmak ve uluslararası ve ulusal irtibat noktaları ile işbirliği içinde, çağrıların Üniversite içinde hızla duyurulmasını sağlamak, AB fonlarının ulusal olarak yönetiminde görevli kamu kurum ve kuruluşları ve paydaş kurumlarla sürekli ve eş zamanlı iletişim ve işbirliği kurmak, İstanbul Üniversitesi’nin AB kurumları tarafından tanınırlığı ve farkındalığının artırılması için faaliyetlerde bulunmak, İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının AB projelerinde ortak olarak yer alması amacı ile çalışmalarda bulunmak vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.


Yönetim ve Personel Bilgileri


Prof.Dr. Erol İNCE
(Rektör Yardımcısı)

  

Dr.Öğr.Üyesi İrfan ŞİMŞEK (Koordinatör)  
 ŞUBE MÜDÜRÜ Hatice Ünal Dahili: 12909-12903 hatice.unal@istanbul.edu.tr
 İDARİ ASİSTAN Funda AlkanDahili: 12904 fundaalkan@istanbul.edu.tr
 UZMAN Sezgi ErdoğanDahili: 12921 sezgi.erdogan@istanbul.edu.tr
 UZMAN Zeynep İlay DündarDahili: 12905ilay.dundar@istanbul.edu.tr
 UZMANİrem GüneşDahili: 12902irem.gunes@istanbul.edu.tr