Üniversitemizde TÜBİTAK işbirliği ile MSCA Bilgi Günü Düzenlendi!

Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen HORIZON2020 Marie-Sklodowska-Cruie Actions (MSCA) Bilgi Günü, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü 09:00-12:00 saatleri arasında Rektörlük Doktora (D1) salonunda akademisyenlerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir. 

Bilgi Gününün açılış konuşmaları Rektör Yardımcımız ve Ofisimiz Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr.Halis Yunus ERSÖZ ve Ofisimiz Koordinatörü Doç. Dr. Bekir KAYACAN tarafından yapıldı. 

Daha sonra TÜBİTAK UFUK2020 ekibinden MSCA Ulusal İrtibat Noktası ve Ulusal Uzmanı Ahmet Furkan ÇİFTÇİ “MSCA Alanı 2019-2020 Çağrıları" ve "MSCA Proje Önerisi Nasıl Sunulur?(Başvuru Sistemi) Ulusal İrtibat Noktası Hizmetleri ve EURAXESS Ağı ” konulu sunumlarını yaparak akademisyenlerimizi bilgilendirdi. MSCA Ulusal İrtibat Noktası ve Ulusal Uzmanı Ahmet Furkan ÇİFTÇİ konuşmasında şu dört başlığa değindi.

Bireysel Burslar (Individual Fellowships - IF): Doktora derecesine sahip ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacılar için burs-destek sağlamaktadır. Bireysel Burslar kapsamında, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetlerini sürdüren ve ülkemize dönmeyi planlayan veya henüz dönmüş araştırmacılar desteklenmektedir.
Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (Research Innovation Staff Exchange - RISE): Asgarî ve azamî deneyim şartı olmadan, her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. RISE Programı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlar aracılığı ile Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında gerçekleştirilecek araştırmacı personeli, teknik ve idarî personel değişimi yoluyla sektörler (akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferinin sağlanması hedeflenmektedir.
Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN): Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi olan araştırmacılar için burs-destek imkânı sağlamaktadır. Desteklenen ITN projeleri kapsamında, proje ortağı kuruluşlar yenilikçi bir konuda araştırma yaparken, araştırma pozisyonları açarlar ve kariyerlerinin başındaki araştırmacıları (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) istihdam ederek eğitirler. Avrupa Komisyonu ise bu projelerde istihdam edilen araştırmacılara burs imkânı sunar.
Burslara Katkı Fonu (COFUND): Program kapsamında, Ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND ile Türkiye’den hâli hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla burs imkânları sunulmaktadır.

Son olarak Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. Barkan UĞURLU, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Umut Kıvanç ŞAHİN ve Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meltem Ş. UCAL da deneyimlerini ve başarı hikayelerini akademisyenlerimiz ile paylaştı.